Endoskopi Tanı ve Tedavi

Endoskopi Tanı ve Tedavi

Endoskopi Tanı ve Tedavi

Endoskopi ışık yardımıyla organların içini gösteren bir tüptür.

 

  Gastroskopi

       (Özefagogastroduodenoskopi)

Gastroskopi yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının ağızdan girilerek sedasyon anestezi altında bir fiberoptik kamera ile monitör altında incelenmesidir.

 

Yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağı incelenerek lümen veya mukozaya ait iyi veya kötü huylu hastalıkların; gereğinde biyopsi yardımı ile tanısı konulur. Polip alınması, stent yerleştirilmesi, submukozal rezeksiyon gibi tedavilerde kullanılır.

 

 

Kolonoskopi

Kalın bağırsağın makattan girilerek, sedasyon anestezi altında bir fiberoptik kamera ile monitör altında incelenmesidir.

Tüm kalın bağırsak, makat bölgesi ve ince bağırsağın ileum denilen son kısmının iyi veya kötü huylu hastalıklarının teşhis ve bazen tedavisinde kullanılır. Gereğinde biyopsi alınır. Polip çıkarılması, stent koyulması gibi işlemler yapılabilir.

 

 

PEG

(Mideden Besleme Uygulaması)

Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG), uzun süreli ağız yoluyla beslenemeyen geriatri hastaları, kanser hastaları veya kronik nörolojik problemli hastalarda sağlıklı ve konforlu beslenme için endoskopi yardımı ile ve deneyimli ellerde on dakika gibi kısa sürede uygulanan mideye tüp yerleştirme işlemidir.

 

WhatsApp Destek