Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

İlaçla ya da diğer tıbbi yöntemlerle tedavi edilemeyen hastalıkları, ameliyat yoluyla onarmak ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirme esasına dayanan pek çok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir.

Endokrin cerrahisi

Vücutta iç salgı bezlerinin ameliyat gerektiren hastalıklarıyla ilgilenir. Tiroid bezi hastalıkları (Nodüler guatr, tiroid kanseri, hipertiroidi vb.), paratiroid bezi hastalıkları (Adenom, hiperplazi vb.), böbrek üstü bezi hastalıkları (Kanser, adenom vb.) ve hormon salgılayan pankreas bezi hastalıkları endokrin cerrahisi alanına girer.Tiroid ve paratiroid ameliyatları minimal invaziv girişimlerle ve sinir monitorizasyonu desteğiyle güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Adrenal cerrahi açık ve kapalı yöntemlerle yapılabilmektedir.

 

 

Onkolojik cerrahi

Vücudun farklı bölümlerinde meydana gelebilen tümör oluşumları, Genel Cerrahi ve ilgili organın bağlı bulunduğu bölgede uzmanlaşmış doktorların iş birliği içerisinde ortadan kaldırılmaktadır. Onkoloji hastalarının tanı ve tedavi yöntemleri, Genel Cerrahi ve ilgili bölümün uzman doktorları tarafından eş zamanlı olarak planlanır ve uygulanır. Ameliyat ve sonrasındaki tedavi yöntemleri, Patoloji, Radyoloji, Medikal Onkoloji gibi farklı birimlerle birlikte sürdürülmeye devam edilmektedir.

 

 

Sindirim sistemi hastalıkları

Yemek borusu (özofagus), ince ve kalın barsaklar, mide, rektum, karaciğer, safra kesesi gibi ameliyatlar, Genel Cerrahi tarafından yapılmaktadır. Ameliyatlar açık ya da kapalı yöntemlerle gerçekleştirilir. Kapalı ameliyat yöntemleri arasında sıklıkla kullanılan endoskopik ve laparoskopik sistemler, ameliyat sonrası iyileşmenin hızlı ilerlemesinde olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, son dönemlerde kapalı ameliyat yöntemleri doktor ve hastalar tarafından daha fazla tercih edilmektedir.

 

 

Anorektal Cerrahi

Hemoroid, anal fissür (çatlak), anal fistül, kıl dönmesi ve kondylom gibi hastalıklar cerrahi tarafından lazer vb. yöntemler veya operasyonlarla tedavi edilmetedir.

 

 

Travma Yönetimi

Kas-iskelet sistemi, el ve kafa yaralanmaları dahil olmak üzere kapsamlı travma yönetimi ve yaralı hastanın tüm bakım aşamalarındaki sorumluluk, genel cerrahinin temel bir bileşenidir.

 

 

Batın Bölgesi Fıtık Cerrahisi

Kasık fıtıkları, göbek fıtığı, ameliyat kesi yeri fıtıkları (insizyonel herniler), çeşitli karın fıtıkları ve mide fıtıkları açık veya kapalı yöntemlerle ameliyat edilmektedir.

 

 

Meme Hastalıkları

Kadınlarda ve bazı durumlarda erkeklerde de görülebilen önemli sağlık problemleri arasında yer alır. Memede oluşan iyi ya da kötü huylu oluşumların ameliyat yöntemiyle alınması, Genel Cerrahi’nin konuları arasında yer almaktadır. Meme kanseri ameliyatlarında seçilmiş hastalarda meme koruyucu cerrahi veya mastektomi sonrası silikon uygulaması ile kozmetik olarak başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

 

 

Acil Servis Cerrahisi

Acil serviste, yoğun bakım ünitesinde ve travma / yanık ünitelerinde kritik cerrahi hastalıkları olan hastaların tam teşekküllü bakımı genel cerrahların sorumluluğundadır. Apandisit, mide delinmesi, barsak tıkanması veya delinmesi, sindirim sistemi kanamaları gibi birçok acil cerrahi hastalık genel cerrahi ekipleri tarafından opere edilmektedir

WhatsApp Destek