Onkolojik Cerrahi

Onkolojik Cerrahi

Onkolojik Cerrahi

Onkolojik Cerrahi

Kanser hastalığı teşhis ve tedavi aşamasında cerrahi kiniğiyle beraber

onkoloji, nükleer tıp, patoloji ve radyoloji gibi birçok anabilim dalı

tarafından multidisipliner yaklaşımla yönetilmesi gereken bir

hastalıktır.

 

 

Cerrahi onkoloji; kanser teşhisi, aşamaları ve tedavisi için cerrahiyi kullanmaya odaklanan bir kanser bakım alanıdır. Cerrahi onkologlar kanserli dokuyu ameliyat ile çıkartmanın yanında ayrıca ağrıyı kontrol etmeye, hastanın konfor seviyesini arttırmaya ve kansere bağlı semptomları ve yan etkileri yönetmeye yardımcı olmak için palyatif ameliyatlar yapabilirler. Bir hastanın ameliyat için uygun olup olmadığı, tümörün tipi, büyüklüğü, yeri, derecesi ve evresi gibi faktörlerin yanı sıra yaş, fiziksel uygunluk ve diğer tıbbi durumlar da dahil olmak üzere hastayla ilgili birçok özelliğe bağlıdır.

 

 

Birçok hasta, kemoterapi, radyasyon tedavisi ve / veya hormon tedavisi gibi diğer tedavilerle birlikte kanser ameliyatı geçirebilir.

Kanser büyümesini, metastazı veya nüksü önlemeye yardımcı olmak için cerrahi öncesi (neoadjuvan tedavi) veya ameliyat sonrası (adjuvan tedavi) cerrahi olmayan tedaviler uygulanabilir.

Kanserin türüne, tümörün boyutuna ve bulunduğu yere bağlı olarak, laparoskopi gibi minimal invaziv teknikler kullanılarak cerrahi yapılabilir. Diğer şartlar daha invaziv olan ve daha büyük kesiklere sahip olan açık ameliyatları gerektirebilir.

 

 

Cerrahi kliniğimizde meme, tiroid, karaciğer, mide, bağırsak, pankreas, safra kesesi ve yolları, anal bölgeye ait kanserler açık ve laparoskopik yöntemlerle opere edilmekte ve diğer ana bilim dalları ile multidisipliner olarak çalışılmaktadır.

 

 

Meme Kanseri

Meme kanserli hastalarda erken evrelerde meme koruyucu cerrahi tercih edilir. Bu ameliyatlarda sadece kanserli doku ve koltuk altı tutulumu varsa koltuk altı lenf bezi çıkartılması uygulanır.

İleri evre kanserlerde tüm meme dokusuyla beraber koltuk altı temizliği yapılır. Uygun vakalarda meme başı ve cildini koruyarak çıkarılan meme dokusu yerine silikon uygulaması yapılır.

Cerrahi tedavi öncesi veya sonrasında kanser evresi ve operasyon türüne göre onkolojik tedavi eklenir.

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen ve akciğer kanseri sonrası en çok ölüme neden olan kanser türüdür.

 

 

Tiroid Kanseri

Tiroid kanseri son yıllarda en hızlı artış gösteren kanser türüdür. Endokrin sistem tümörleri arasında en sık rastlanan türdür. En sık rastlanan tür diferansiye tiroid kanserleridir. Bunların alt türleri papiller, folliküler ve hurthle hücreli kanserlerdir. Bu türler nispeten iyi seyirli giderler. Ameliyatta tüm tiroid bezi ve tutulum varsa lenf bezi temizliği yapılır. Medüller tip nöroendokrin tümördür ve bir kısmı genetik geçişlidir. Rutin olarak total tiroidektomi ve santral lenf bezleri çıkarılması uygulanır. Anaplastik tip tiroid kanserleri ise çok hızlı ve kötü gidişli fakat nadir görülen kanser türüdür. Sistemik tedavi uygulanmalıdır.

 

 

Gastrointestinal Sistem Kanseri

Gastrointestinal sistem tümörleri yemek borusundan başlayıp mide, ince bağırsak, karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas, kalın bağırsak ve anüse kadar olan organları içerir. Bu organların kötü huylu tümöral hastalıkları ile ilgilenen cerrahi bilim dalı gastroenteroloji cerrahisidir. Bu hastalıkların tanı ve tedavisinde gastroenteroloji, radyoloji, onkoloji ve patoloji uzmanlarından da destek alınır. Tüm cerrahi girişimler laparoskopik ve açık yöntemler ile yapılır.

WhatsApp Destek