Hakkımda
Hakkımda

Balıklı Rum Vakıf Hastanesinde

Biz

1996 yılından beri sahip olduğum yılların cerrahi tecrübesi ve bilgi birikimiyle hastalarıma en iyi hizmeti vermek için çalışıyorum. Hastanemizde genel cerrahi başlığı altında yapılan birçok operasyonu ekibimle beraber uygulamaktayım.

Kliniğimizde uygulanan ameliyatlar:

Batın cerrahisinin acil, elektif ve onkolojik ameliyatları (safra kesesi, safra yolları,karaciğer, apandisit, mide, kalın ve ince barsak) açık ve kapalı yöntemle yapılmaktadır.

Endokrin cerrahisinde her türlü tiroid ve paratiroid ameliyatları sinir monitorizasyonu eşliğinde güvenle gerçekleştirilmektedir.

Fıtık cerrahisi altında kasık bölgesi fıtıkları, göbek fıtığı, insizyonel herniler, mide fıtıkları açık ve kapalı olarak yapılmaktadır.

Anorektal bölge hastalıkları; hemoroid (basur), anal fissür (çatlak), anal fistül, anal kondülom ve kıl dönmesi klasik cerrahi veya lazer vb. yeni tekniklerle tedavi edilmektedir.

Meme cerrahisi başlığı altında memenin iyi ve kötü huylu hastalıkları mümkün olan hastalarda meme koruyucu ve kozmetik kaygılara dikkat edilerek opere edilmektedir.

Endoskopi ünitemizde özefagogastroskopi, kolonoskopi yardımıyla tanı ve tedavi amaçlı birçok uygulama yapılmaktadır. Nörolojik ve geriatrik problemler yüzünden beslenemeyen hastalara PEG (mide beslenme tüpü) takılmaktadır.

Obezite hastalarına endoskopik olarak mide balonu ve botoks uygulaması , cerrahi olarak ise tüp mide ve by-pass ameliyatları uygulanmaktadır.

DOÇ. DR. FERİDUN SUAT GÖKÇE

Balıklı Rum Vakıf Hastanesi Cerrahi Servisi Klinik Şefi

1970 tarihinde Ankara’da doğdum. Ortaokulu İzmir Saint Joseph ve Ankara Tevfik Fikret Lisesi, liseyi İzmir Atatürk Lisesi’nde okudum. 1995 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdim. Afyonda mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra 1996-2002 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Genel Cerrahi ihtisasımı tamamladım. İhtisas döneminde 1999 yılında Fransa Lyon’da Hospices Civiles Lyon hastanesi’nde çalıştım. 2003 yılndan beri Balıklı Rum Hastanesi’nde görev yapmaktayım. 2005 yılından bu yana hastanenin cerrahi klinik şefi olarak görevimi sürdürmekteyim. 2021 Ocak ayında doçentliğimi aldım. Evli ve iki kız babasıyım. Eşim de benim gibi genel cerrahi uzmanıdır.

Uluslararası hakeli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

. Gökçe FS , Gökçe Aylin Hande. Can the risk of anal fistula development after perianal abscess drainage be reduced? Revista da Associação Médica Brasileira. Doi: 10.1590/1806-9282.66.8.1082

. Gökçe Aylin Hande, Gökçe FS. Effects of bilateral transcutaneous tibial nerve stimulation on constipation severity in geriatric patients: A prospective clinical study. Geriatrics Gerontology International. Doi: 10.1111/ggi.13822.

. Gökçe Aylin Hande, Aren A, Gökçe FS, Dursun N, Barut [Reliability of ultrasonography for diagnosing acute appendicitis].[Article in Turkish] . Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi.2011 December ;(6).19-22

. Aren A, Gökçe Aylin Hande, Gökçe FS, Dursun N. Roles of matrix metallo proteinases in the etiolgy of inguinal hernia. Hernia journal. DOI 10.1007/s10029-011-0846-5.

. Gökçe Aylin Hande, Gökçe FS. Safety and complication of PEG by age groups. Turkish Journal of geriatrics. DOI: 10.31086/tjgeri.2018.60 2018;21 (4):544-549

. Gökçe Aylin Hande ,Gökçe Feridun Suat,Durmuş Sinem,Ramila Hajiyeva,Ersöz Feyzullah,Gelişgen Remise,Uzun Hafize The effect of nitric oxide, endothelial nitric oxide synthetase, and asymmetric dimethylarginine in hemorrhoidal disease. Revista da Associação Médica Brasileira. 2020 Doi: 10.1590/1806-9282.66.8.1128

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

. Gökçe FS , Gökçe Aylin Hande. A rare cause of acute abdomen: Isolated cecum necrosis A case report. Archive of Gerontology and Geriatrics Research Doi: 10.17352/aggr.000017

. Gökçe Aylin Hande, Gökçe FS. Prognosis melanosis coli. İstanbul medical journal. DOI: 10.4274/imj.galenos.2018.36043

. Özkan Atakan,Gökçe Aylin Hande,Gökçe Feridun Suat The importance of laboratory tests and Body Mass Index in the diagnosis of acute appendicitis. Polish Journal of Surgery. Doi:10.5604/01.3001.0014.3669

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

. E.A.E.S 9 th İnternatıonal congress of the European Association for Endoscopic Surgery Maastricht, The Netherlands. İnflammatory markers responses after laparoscopic and open inguinal hernia repair. Gökçe Feridun Suat , A.R. Hatipoğlu, İ.Coşkun. 2001/ June / 01/0381

. 10 th European congress of trauma and emergency surgery.A Rare acute abdomen cause ‘pneumotosis cystoides intestinalis’ : A case report . Gökçe Feridun Suat , Aylin Hande Gökçe, A.Aren,C.Öngüt. 2009/ P251

. 10 th European congress of trauma and emergency surgery. Acute appendicitis caused by cytomegalovirus in an immunocompromised patient: A case report . Aylin Hande Gökçe, G. Üzüm, A.Aren , Gökçe Feridun Suat , O.Şahin, G.Köroğlu, H.Özkan, F.Günver. 2009/P032

. 7. Uluslararsı KAHEKON Kongresi. İmmobil hastalarda bası yaralarına karşı çinko oksitin etkinliği.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

. Gökçe Feridun Suat, Coşkun İrfan. İnguinal herni hastalarında açık mı kapalı teknik mi daha fazla stres yaratır ? Pamukkale Medical Journal. 2019;12(1):55-59

. Gökçe Aylin Hande, Ozkan A, Gökçe Feridun Suat. Endometriosis at the incision site after C-section procedure. Pamukkale Medical Journal. 2020;13(2):369-72.

. Gökçe FS , Gökçe Aylin Hande. Akut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?. Dicle Tıp Dergisi. (2019) 46 (4) : 839 – 845.

. Hatipoğlu A., Karagülle E, Karakaya K, Gökçe Feridun Suat , Abcı İ. Dokuz yıllık travma olgularımız. Ulusal Travma Dergisi 2001;7:91-95

. Hatipoğlu A., Gökçe Feridun Suat, Karagülle E, Karakaya K. Karın Travmalı hastalara yaklaşım: Son 3 yıllık deneyimimiz. Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi 2000;17(2):75-80

. Multinodüler guatrda tiroit kanseri sıklığı. Aylin Hande Gokce, Acar Aren, Feridun S. Gokce, Tuğçe Çay, Erol R. Bozkurt, Gürhan Celik, Ibrahim Aydin. The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2008:1;70-72

. Akut apandisitin yaş, cinsiyet, lökosit değerleri ile ilişkisi. Acar Aren , Aylin Hande Gokce, Feridun S. Gokce, Kerim Özakay, Şefika Aksoy, Binnur Karagöz, Gürhan Çelik, İbrahim Aydın. The Medical Journal of Istanbul Education and Research Hospital, 2009:3;126-129

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

. 15. Anadolu gastroenteroloji günleri. Dev Gastrik Polip. SS 17. 2018 Sözlü bildiri

. 3.Çukurova Gastro-intestinal cerrahi hastalıkları Kongresi. Anorektal malig melanomda cerrahi ve mortalite. S016. 2019 Sözlü bildiri

. 10. Cerrahi araştırma kongresi. İdiyopatik granülomatöz mastitte tedavi. Sözlü bildiri.

. Gerçek Yaşamda karaciğer ve inflamatuar barsak hastalıkları sempozyumu. Senkron mide ve kolon karsinomu. 2019 Sözlü bildiri.

. Ulusal cerrahi kongresi. Modifiye radikal mastektomili olguda5 yıl sonra kontrlateral aksiller metastaz,olgu sunumu. 2008/203-204

. Ulusal cerrahi kongresi. ERCP sonrası duodenum perforasyonları. 2008/329

. 1. Minimal invaziv cerrahi kongresi. Laparoskopik kolesistektomiden açık kolesistektomiye geçiş nedenlerimiz. 2009/38-39

. XII. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi. Rektal prolapsusta low anterior rezeksiyon deneyimimiz . 2009 / 357

. XII. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi.Kolon tümörlerinin ve poliplerinin rektal kanama, yaş, cinsiyetle ilişkisi . 2009/260

. Endoskopik laparoskopik ve minimal invaziv cerrahi dergisi. 9. Ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi . Gastroduodenel ülser kanama kontrolü . 2009/176-177

. Endoskopik laparoskopik ve minimal invaziv cerrahi dergisi. 9. Ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi . ERCP ile tek seansta koledoktam multipl taş ekstraksiyonu. 2009/P8

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

             Türk Cerrahi Derneği

              İstanbul Acil ve Travmatoloji Derneği

              İstanbul Cerrahi Derneği

              İstanbul Tabip Odası

WhatsApp Destek